Programa LCCR

Conținuturile educaționale includ unități tematice cu subiecte și sfere lexicale concrete, gramatică funcțională, intenții comunicative, acte și modele de vorbire, teme culturale și interculturale.

Profesorii-colaboratori pot selecta conținuturile educaționale, luând în considerare criteriul valoric, capacităţile elevilor, particularităţile lor de vârstă, caracterul omogen sau eterogen al grupelor de instruire.

Principii educaţionale 

  • Legătura reciprocă între diverse tipuri de activităţii (audierea, lectura, scrierea) care să asigure și să stimuleze actul vorbirii;
  • Insuşirea conştientă a limbii drept condiţie primordială de realizare a vorbirii fluente;
  • Mobilizarea eforturilor intelectuale, a activităţilor creative, varietatea formelor şi mijloacelor de instruire;
  • Stimularea asumării multiculturalităţii şi a multiperspectivităţii
  • Înţelegerea trecutului poporului român şi a diversităţii tradiţiilor sale culturale
  • Sistematizarea şi succesiunea materiei de studiu în funcţie de necesităţile comunicative

Optica abordată de programa LCCR, pune accent pe utilizarea limbii în interacţiune directă persoană-persoană. În această viziune, însuşirea sistemului lingvistic este subordonată obiectivului pragmatic, care presupune comunicarea.

14 ANI DE EXPERIENȚĂ

Sprijinul permanent din partea Institutului Limbii Romane, competențele și munca susținută a profesorilor, au facut ca proiectul LCCR sa crească de la an la an, devenind unul respectat și apreciat.

OBIECTIVELE LCCR

Punem la dispoziție o ofertă educativă atractivă pentru creșterea competențelor lingvistice și interculturale ale copiilor de origine româna din diaspora, dar și a celor de alte naționalități.

SUSȚINERE INSTITUȚIONALĂ

Implementarea și organizarea proiectului LCCR sunt dezvoltate de Institutul Limbii Române (ILR) în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale. 

Pin It on Pinterest

Share This