Belgia (țară cu trei limbi oficiale franceza, neerlandeza și germana) are o lungă tradiție în bilingvism din cauza celor două regiuni geografice și lingvistice Valonia și Flandra, dar și în   multilingvism (din cauza fenomenului migratiei, numeroase limbi se intersectează în societatea și în școala belgiană, în special în regiunea Bruxelles – capitală).

În școala belgiană, încă din ciclul primar, copiii sunt confruntați cu diferite limbi (limbile vorbite în familie, limbile de studiu la școală, limbile din mediul social). Copiii se exprimă spontan în mai multe limbi, adesea fără nici o reținere. Începând cu ciclul primar (6 – 12 ani), copiii sunt în contact, la școală, cu cel puțin 3 limbi (franceza, neerlandeza și limba de origine). Ei trebuie să-și mobilizeze cunoștințele parțiale în aceste limbi și să se obișnuiască să opereze corelații între ele. Programul de deschidere către culturi și limbi străine (OLC – Ouverture aux langues et aux cultures), dezvoltat în cadrul școlar, oferă oportunitatea de valorizare a limbii de origine a fiecărui elev și posibilitatea de a compara limbile de școlarizare, limbile învățate la școală și resursele de limbaj extra-școlare ale elevilor.

Scurt istoric

Programul OLC a început în 1997 cu parteneriate între Belgia și Italia, Maroc, Turcia, Grecia și Portugalia, în 2008 Belgia a încheiat parteneriatul cu România, în 2009 cu Spania și în septembrie 2011 cu China. Parteneriatul cu aceste state se bazează pe o Cartă, document semnat de reprezentanți ai Federației Wallonie – Bruxelles și ai guvernelor statelor respective.

În comparație cu alte state unde este pus în practică, în Belgia programul OLC are o particularitate: cuprinde două tipuri de activități care pot avea loc în aceeași școală. Este vorba despre un curs de limbă maternă și un curs de deschidere către culturi și limbi străine. Cele două cursuri sunt susținute de același profesor dacă acesta a urmat cursuri de pedagogie interculturală, pe lângă formarea ca profesor de limbă, cultură și civilizație românească, în cazul parteneriatului cu România.

Pentru ca acest proiect să funcționeze, profesorul OLC trebuie să fie integrat în echipa pedagogică, să participe la ședințe și ca direcțiunea și profesorii să se implice pozitiv în acest  program.          Cursul de deschidere către culturi și limbi străine ajută elevii să interacționeze între ei, să vorbească despre observațiile și descoperirile lor lingvistice în legătură cu limbile pe care le învață. Ei sunt mândri să vorbească despre limbile pe care le vorbesc și iubesc să exploreze într-o formă ludică diferitele limbi cunoscute de ei, mai puțin cunoscute sau chiar necunoscute.

Observăm totuși că în ciclul superior mulți elevi din sistemul școlar belgian își subestimează competențele în materie de limbi străine și afișează o anume reținere atunci când trebuie să se exprime într-o limbă străină. Această insecuritate lingvistică a elevilor din sistemul școlar belgian a atras atenția observatorilor Diviziei de Politici Lingvistice a Consiliului Europei. Experții Consiliului Europei evocă, în special, efectele pozitive ale unei educații plurilingvistice bazate pe o punere în comun a diferitelor modalități de învățare a limbilor străine și pe abordări de sensiblizare care depășesc învățarea consecutivă a diferitelor limbi.

Aceste propuneri au fost detaliate în Planul de acțiune pentru reajustarea predării limbilor străine.

 

Activități de deschidere către limbi străine

Activitățile de deschidere către limbi străine se bazează pe cunoștințele elevilor și îi antrenează să se folosească de resursele lor prin intermediul situațiilor didactice inserate în cotidianul școlar și centrate pe observarea și compararea diferitelor limbi străine.

Elevii învață :

 • Să-și dezvolte curiozitatea în legătură cu funcționarea limbajului și a limbii;
 • Să-și mobilizeze cunoștințele parțiale și să se obișnuiască să opereze corelații între ele pentru a învăța o limbă străină cu mai multă usurință și cu plăcere;
 • Să abordeze cu încredere înțelegerea unui text scris într-o limbă care nu le este întotdeauna familiară sau le este chiar necunoscută;
 • Să caute mesajele principale dintr-un text auzit înainte de a fi capabili de a înțelege ansamblul cuvintelor, expresiilor și structurilor verbale;
 • Să știe ca există o mare diversitate de limbi care pot fi grupate în familii care au rădăcini comune și care prezintă similitudini și diferențe interesant de analizat;
 • Să înțeleagă că într-o societate limbile nu au același statut social;
 • Să dezvolte reprezentări pozitive în raport cu limbile pe care ei le cunosc sau le învață și să dobândească o sensibilitate plurilingvistică și pluriculturală;
 • Să adopte o atitudine favorabilă fată de alte limbi și culturi în legătură cu care circulă uneori stereotipuri negative;
 • Să recunoască și să valorizeze competențele în materie de limbi străine ale tuturor colegilor de clasă.

Există numeroase ocazii care pot fi folosite în clasă pentru a stimula curiozitatea elevilor și pentru a-i incita să se comporte precum niște detectivi-lingviști:

 • Observarea vieții cotidiene și a limbilor pe care le aud în jurul lor la școală, în cartie, în magazine, citind ziarele, la restaurant…
 • Reperarea împrumuturilor lingvistice;
 • Analizarea structurii frazei în diferite limbi: poziția verbului, construirea frazei negative sau interogative, etc;
 • Analizarea expresiilor idiomatice și a proverbelor în diferite limbi, înțelegerea dimensiunii culturale a acestor expresii;
 • Descoperirea aceleași cărți scrise în diferite limbi.
Oana Topală

Profesoară LCCR, Bruxelles, Belgia

Pin It on Pinterest

Share This